Hyppää sisältöön

Tervetuloa mukaan kirjoittamaan kansallista 2250-toimintaohjelmaa!

Nuoret osallistumassa

Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, joka on ilmoittanut tekevänsä kansallisen toimintaohjelman Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi. Kansallisesta toimintaohjelmasta (National Action Plan) käytetään usein lyhennettä NAP. Sen tarkoitus on koostaa työkalupakki, jonka avulla päätöslauselma viedään käytäntöön kaikilla hallinnon ja toiminnan tasoilla. Aikatauluna toimintaohjelman kirjoittamiselle on vuosi 2020, joten nyt viimeistään on loistava aika tulla mukaan!

Tavoite

Kirjoitusprosessin on tarkoitus olla nuorilähtöinen ja -vetoinen. Siitä yritetään tehdä mahdollisimman osallistava ja helposti lähestyttävä. Tärkeäintä ei ole vain päämäärä, eli valmis toimintaohjelma, vaan myös prosessi, jonka aikana päätöslauselman eri teemoista käydään dialogia. Toimintaohjelman tavoite on toimia työkalupakkina ja ohjenuorana sille, miten konkreettisesti Suomi edistää päätöslauselma 2250:n toimeenpanoa. Yritämme tehdä päätöslauselmasta tietysti mahdollisimman hyvän, mutta maailman ei silti tarvitse tulla kerralla valmiiksi. Esimerkiksi Naiset, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmia on Suomessa tehty jo useampi kappale. Ohjelmaa on siis mahdollista päivittää tarpeiden mukaan esimerkiksi viiden vuoden välein. On myös tärkeää, että yhdessä määrittelemille tavoitteillemme löytyy resurssit ja tavoitteiden toteutumista seurataan. Vastuullisena ministeriönä prosessissa on ulkoministeriö ja kansalaisyhteiskunnan puolelta tätä koordinoi 2250-verkosto.

Aikataulu

Ensimmäinen toimintaohjelma on tarkoitus kirjoittaa ja hyväksyä vuoden 2020 aikana. Kirjoitusprojekti etenee aihe kerrallaan. Yhteensä käsiteltäviä teemoja on viisi, ja ne tulevat suoraan päätöslauselmasta: osallistuminen, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, suojelu ja sopeutuminen. Workshoppien tarkat päivät ja paikat tulevat päivittymään tänne. 

Maaliskuu: 
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
  • lomakuukausi Suomessa
Elokuu
Syyskuu
  • 2250-verkoston kokous kaikista käsitellyistä aiheista
  • yhteinen laaja kaikki aiheet kokoava kokous käsitellyistä aiheista
  • Laaja lausuntokierros koko toimintaohjelmaluonnoksesta
  • Mahdollisia fokushaastatteluja vaikeammin kuultaville ryhmille
  • Muokkaukset toimintaohjelmaan lausuntojen pohjalta
Lokakuu
  • Ohjelman hyväksyminen 
Marraskuu
  • Ohjelman esittely ja jatkotoimenpiteistä päättäminen

Työskentelyn muodot

Ulkoministeriön virkamies kirjoittaa alustavan luonnoksen kustakin aiheesta. Sen jälkeen luonnosta käsittelee 2250-verkoston avoin kokous ja tämän jälkeen järjestetään vielä ulkoministeriön kanssa workshop teemasta. Kaikki ajatukset näistä kootaan ja kirjoitetaan ulkoministeriön toimesta mukaan luonnokseen. Kun kaikista aiheista on pidetty tilaisuudet, pidetään vielä kokoava istunto kaikista teemoista. Tämän jälkeen toimintaohjelmasta tulee lausuntokierros ja mahdollisesti myös haastatellaan erikseen tiettyjä ryhmiä. Rinnalla kulkee koko ajan laaja ohjausryhmä, joka koostuu mm. eri ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajista. Lopuksi ohjelma hyväksytään, esitellään ja sen toteutumista seurataan ja sen seurannasta raportoidaan.

Miksi tärkeää?

On tärkeää, että ohjelma on aidosti osallistava ja nuorivetoinen, joten mahdollisimman monenlaisia nuoria sekä nuoriso- ja rauhanjärjestöjä toivotaan mukaan. Tavoiteltu ikähaarukka kuulemisessa on 1529-vuotiaat nuoret. 2250-päätöslauselmassa on pohjimmiltaan kyse nuorten oikeuksista, joten nyt on hyvä paikka päästä vaikuttamaan vaikkapa siihen, miten nuoret voisivat olla osallisina yhteiskunnassa nykyistäkin paremmin. Kansallisten toimenpiteiden lisäksi rinnalla kulkee kansainvälinen taso, joten sisäpolitiikan lisäksi on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ulkopolitiikkaan. Nuorten määrä maailmassa kasvaa koko ajan, joten nuorten täytyy myös olla mukana rakentamassa tulevaisuutta.

Miten mukaan?

Toiminnan perusperiaatteita on avoimuus ja mukaan voi tulla missä kohtaa vain ilman pohjatietoja. Osallistua voi joko yksittäisten teemojen käsittelyyn tai vaihtoehtoisesti tulla paikalle jokaiseen workshopiin. 2250-verkoston nettisivuja ja 2250-verkoston Facebook-ryhmää lukemalla pysyy kartalla siitä, missä mennään. Aina voi myös olla yhteydessä minuun, eli verkoston koordinaattoriin.

 

Janika Takatalo

kirjoittaja on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija

janika.takatalo@alli.fi


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa