Hyppää sisältöön

Osallistu

Tule mukaan Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkoston toimintaan edistämään nuorten osallisuutta rauhantyössä!

Verkoston tavoite on toimeenpanna YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselmaa ja tiedottaa siitä Suomessa.

Järjestämme yhdessä tapahtumia, tapaamme päättäjiä ja teemme asiantuntijavierailuja sekä aiheeseen liittyvää viestintää. Lisäksi verkosto huolehtii nuorten osallistumisesta kansallisen toimintaohjelman toteuttamisessa. Tavoitteenamme on edistää nuorten osallisuutta rauhantyössä maailmanlaajuisesti.

Verkoston toiminta on avointa kaikille aiheesta kiinnostuneille henkilöille ja järjestöille. Verkostoon kuuluvia järjestöjä pyydetään myös nimeämään oma edustajansa, joka osallistuu verkoston toimintaan edustamansa järjestön nimissä.

Verkoston kokoukset ovat kaikille kiinnostuneille avoimia ja olisi mahtavaa nähdä sinut seuraavassa tapahtumassa tai kokouksessa! Verkosto kokoontuu kuukausittain kokouksissa, joissa käsitellään ajankohtaisia tematiikkaan liittyviä asioita. Kokouksiin ja toimintaan on mahdollista osallistua etänä.

Työryhmät

Jos haluat olla toiminnassa mukana kuukausittaisia kokouksia aktiivisemmin, voit liittyä verkoston vaikuttamis- tai viestintätyöryhmään. Ohjausryhmä valitaan vuosittain kalenterivuoden alussa ja puhuja-poolia täydennetään tarpeen mukaan. Verkoston jäsen, on tämä sitten yksilöjäsen tai järjestöedustaja, voi kiinnostuksensa perusteella kuulua useampaankin työryhmään.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmä on verkoston toimintaa ohjaava ryhmä ja voi tarvittaessa edustaa verkostoa sekä päättää sen kannoista. Ohjausryhmä koostuu puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta, sihteeristä, vaikuttamisryhmävastaavasta ja viestintäryhmävastaavasta. Lisäksi 2250-verkoston koordinaattorit osallistuvat ja tukevat johtoryhmän työtä. Ryhmä valitaan joka vuoden alussa vaaleilla, ja valittujen odotetaan sitoutuvan ryhmän toimintaan kuluvaksi vuodeksi.

Vaikuttamisryhmä

Vaikuttamisryhmä on kaikille verkostolaisille avoin työryhmä, joka koordinoi verkoston vaikuttamistyötä. Tähän kuuluu muun muassa kansanedustajien ja ministeriöiden edustajien tapaamisia, kannanottojen valmistelua ja muuta mielenkiintoista vaikuttamistyötä, jota ryhmä haluaa yhdessä lähteä tekemään. Ohjausryhmän vaikuttamisvastaava ohjaa ryhmän työskentelyä ja toinen verkoston koordinaattoreista toimii ryhmän tukena. Lähde siis mukaan, mikäli vaikuttaminen kiinnostaa – olit sitten kokenut vaikuttaja tai vasta-alkaja!

Jos olet kiinnostunut vaikuttamisryhmään liittymisestä, ota yhteyttä ryhmän koordinaattori Elli Luukkaiseen elli.luukkainen@nuorisoala.fi.

Viestintäryhmä

Viestintäryhmä vastaa verkoston tiedottamisesta ja some-presenssistä. Tähän kuuluu muun muassa Nuoret, rauha ja turvallisuus -agendan esillä pitämistä eri yhteyksissä, siihen liittyvistä tiedotuskampanjoista sekä verkoston toiminnasta viestimistä. Viestintätyöryhmässä toimiminen on hyvä mahdollisuus saada tietoa ja kokemusta aiheesta ja verkoston toiminnasta. Ohjausryhmän viestintävastaava ohjaa ryhmän työskentelyä ja toinen verkoston koordinaattoreista toimii ryhmän tukena. Lähde siis mukaan, jos haluat saada kokemusta viestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta!

Jos olet kiinnostunut vaikuttamisryhmään liittymisestä, ota yhteyttä ryhmän koordinaattori Camilla Ojalaan camilla.ojala@yknuoret.fi.

Puhuja-pool

Verkostolle tulee paljon pyyntöjä tulla kertomaan toiminnastamme, Suomen 2250-työstä ja kansallisen toimintaohjelman laatimisprosessista. Puhuja-poolin jäsenet saavat valmennuksen esittelyjen pitämiseen sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Puhuja-pooliin ei tällä hetkellä haeta uusia jäseniä.

Näiden työryhmien lisäksi verkosto koostaa erillisiä työryhmiä tarpeen mukaan esimerkiksi tapahtuma- ja yhteistyöprojekteihin.

Täyttämällä lomakkeen liityt verkoston jäseneksi ja saat sähköpostitse tietoa verkoston tapahtumista, jäsenyys on ilmaista eikä velvoita sinua mihinkään.