Hyppää sisältöön

Suomi mukana rauhantyössä

Suomi on maailman ensimmäisenä maana maailmassa laatinut kansallisen toimintaohjelman Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi.

Suomen ensimmäinen kansallinen toimintaohjelma YK:n turvallisuusneuvoston Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman toimeenpanemiseksi on laadittu yhdessä aktiivisten nuorten ja nuorisojärjestöjen, valtionhallinnon, tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Valmistelutyössä pyrittiin osallistamaan ja kuulemaan nuoria mahdollisimman laajalti. Nuoria kuultiin järjestämällä konsultaatioita ja jakamalla rauhankyselyä 2250-verkostossa mukana olevien järjestöjen sidosryhmien avulla. Pohjoisin konsultaatio järjestettiin Ivalossa – tämä saattoi olla jopa maailman pohjoisin 2250-tapahtuma tähän päivään mennessä!

Yhteistyötä tehtiin niin kuntien kuin järjestöjen kanssa. Rauhankyselyyn sai vastata kuka vaan 15-29 vuotias suomalainen ja Suomessa asuva nuori. Lisätietoa konsultaatioista ja sen tuloksista löydät konsultaatioraportista.

Nuoret, rauha ja turvallisuus – Päätöslauselman lyhyt historia

2015

2250-päätöslauselma hyväksytään YK:n turvallisuus-neuvostossa.

2016

Suomen Nuoret, rauha ja turvallisuus -verkosto (silloiselta nimeltään 2250-verkosto) perustetaan lobbaamaan kansallista toimintasuunnitelmaa.

2018

Suomen ulkoministeri ilmoittaa, että Suomi sitoutuu tekemään kansallisen toimintaohjelman 2250-päätöslauselman toimeenpanemiseksi.
Kansallisilla nuoriso-konsultaatioilla kerätään mielipiteitä rauhasta ja turvallisuudesta.

2019

Maailman ensimmäinen 2250-seminaari järjestetään Helsingissä.
2250 Task Force perustetaan koordinoimaan yhteistyötä ulkoministeriön kanssa.

2020

Nuorisokonsultaatiot ja -työpajat keskustelevat 2250-päätöslauselman viidestä painopisteestä. Painopisteiksi muodostuvat osallistuminen, ennaltaehkäisy, kumppanuudet, suojelu sekä vetäytyminen ja sopeuttaminen.

2021

Suomen kansallinen toimintaohjelma julkaistaan.

2022

Toimintaohjelman toimeenpano aloitetaan.