Hyppää sisältöön

Päätöslauselma

YK:n jäsenvaltioita sitovassa 2250-päätöslauselmassa tunnustetaan nuorten positiivinen rooli rauhanrakentamisessa ja vaaditaan nuorten merkityksellistä osallistumista rauhantyössä.

Päätöslauselma on tärkeä, koska se…

Tukee nuoria aktiivisina toimijoina ja rauhanrakentajina

Sen sijaan että nuoret nähtäisiin uhreina tai rikollisina, se tunnustaa nuorten merkittävän roolin aktiivisina toimijoina kestävän rauhan puolesta. Nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon.

Edistää nuorten edustusta ja osallisuutta

Päätöslauselma pyytää YK:n jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet ja näkökulmat huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin.

Vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä

Rauhantyön on oltava osallistavaa. Päätöslauselma edistää yhteistyötä YK:n, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, nuorisojärjestöjen, yksityissektorin ja muiden toimijoiden välillä.

Antaa työkaluja väkivaltaisten ääriliikkeiden torjumiseen

Valtaosa nuorista haluaa elää rauhanomaisessa yhteiskunnassa. Nuorissa on potentiaalia väkivallan ja ääriliikkeiden torjumisessa ja kestävän rauhan rakentamisessa. Nuorten työmarkkinoille valmistavaan, laadukkaaseen koulutukseen ja ammattitaitoon on panostettava.

Parantaa käytäntöjä, jotta nuorten osallisuus olisi merkittävämpää

Päätöslauselma pyytää YK:n pääsihteeriä tekemään tutkimusta nuorten positiivisesta myötävaikutuksesta rauhantyössä ja konfliktien ratkaisussa. Tämän avulla voidaan suunnitella tehokkaampia käytäntöjä ja ohjelmia.

Takaa vastuullisen seurannan

Päätöslauselma vaatii vuosittaista keskustelua turvallisuusneuvostossa päätöslauselman täytäntöönpanon edistymisestä.

Jotta rauhaa ja turvallisuutta pystytään rakentamaan ja ylläpitämään on ehdottoman tärkeää että me olemme mukana rauhantyössä ja turvallisuuden edistämisessä kaikilla tasoilla, niin omissa yhteisössämme, kunnallisesti, kansallisesti kuin kansainvälisestikin.

Päätöslauselma 2250 on laillisesti sitova, sillä sen otsikko on “kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpito” joka viittaa YK:n peruskirjan lukuun 7, artikkeliin 39. Turvallisuusneuvoston päätöslauselmat luvun 7 alaisuudessa ovat sitovia.