Skip to content

UNSCR 2250

We are currently building the English language site. Sorry for the inconvenience.

The resolution is important because…

It supports young people as active participants in building the peace

Instead of seeing youth as victims or criminals, the resolution recognizes the significant role of young people as active participants in building the peace.

It promotes the representation and participation of young people

The resolution asks UN member states to take the needs and perspectives of young people into account and to include them in all stages of peace processes.

It strenghtens cooperation between different sectors

Peace work must be inclusive. The resolution promotes cooperation between the UN, governments, civil society, youth organizations, the private sector and other actors.

… Tukee nuoria aktiivisina toimijoina ja rauhanrakentajina

Sen sijaan että nuoret nähtäisiin uhreina tai rikollisina, se tunnustaa nuorten merkittävän roolin aktiivisina toimijoina kestävän rauhan puolesta. Nuoret on otettava mukaan päätöksentekoon.

… Edistää nuorten edustusta ja osallisuutta

Päätöslauselma pyytää YK:n jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet ja näkökulmat huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin.

… Vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden välillä

Rauhantyön on oltava osallistavaa. Päätöslauselma edistää yhteistyötä YK:n, hallitusten, kansalaisyhteiskunnan, nuorisojärjestöjen, yksityissektorin ja muiden toimijoiden välillä.