Hyppää sisältöön

Mistä on kyse?

YK:n Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman tavoite on taata nuorille edellytykset olla mukana rauhan ja turvallisuuden edistämisessä.

Maailmassa joka neljäs nuori, kaikkiaan noin 600 miljoonaa ihmistä, elää hauraissa, konfliktista kärsivissä tai niistä toipuvissa maissa. Nuoret jätetään kuitenkin usein virallisen päätöksenteon ja rauhanprosessien ulkopuolelle. Vuonna 2015 hyväksytyssä päätöslauselmassa tunnustettiin nuorten positiivinen ja aktiivinen rooli rauhan ja turvallisuuden alalla.

Tämä päätöslauselma (2250) sekä sitä seuranneet, vuosina 2018 ja 2020 hyväksytyt päätöslauselmat (2419 ja 2535) kehottavat YK:n jäsenvaltioita ottamaan nuorten tarpeet, näkökulmat, oikeudet ja suojelun tarve huomioon sekä ottamaan heidät mukaan rauhanprosessien kaikkiin vaiheisiin.

Nuorten aktiivinen, järjestelmällinen ja merkityksellinen osallistuminen rauhan ja turvallisuuden osa-alueisiin on avainasemassa rauhaa edistettäessä ja ääriliikkeiden ehkäisemisessä.