Hyppää sisältöön

Osallistu toimintaohjelman laatimiseen avointen verkkokyselyiden kautta

Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman eri teemoja on käsitelty kevään 2020 aikana verkoston kokouksissa ja yhdessä ulkoministeriön kanssa toteutetuissa workshopeissa. Näiden lisäksi kustakin teemasta on avattu verkkokysely, jonka avulla ajatuksensa voi jättää käsiteltyihin kysymyksiin. Tältä sivulta löydät kootusti kyselyt ja voit vastata niihin. Voit vastata vain niihin kysymyksiin, joihin haluat, tai sitten kaikkiin!

  1. Osallistuminen. Ensimmäistä Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman teemaa (osallistuminen) käsiteltiin maaliskuussa 2020. YK:n päätöslauselma 2250 vaatii, että valtioiden on lisättävä nuorten osallisuutta päätöksenteossa kaikilla tasoilla sekä konfliktien ehkäisyssä. Tässä kyselyssä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) voit jättää kommenttisi osallistumista koskeviin alatavoitteisiin sekä kommentoida koko luonnosta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).
  2. Ennaltaehkäisy. Toista Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman teemaa (ennaltaehkäisy) käsiteltiin huhtikuussa 2020. YK:n päätöslauselma 2250 vaatii, että hallitusten on tuettava nuorten osallisuutta luomalla puitteita, joissa nuoret saavat tukea toteuttaa toimintaa, joka pyrkii väkivallan ehkäisyyn. Nuorten on saatava olla mukana rauhanrakentamisen prosesseissa ja edistämässä rauhan kulttuuria. Tässä kyselyssä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) voit jättää kommenttisi ennaltaehkäisyä koskeviin alatavoitteisiin sekä kommentoida koko luonnosta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).
  3. Kumppanuudet. Kolmatta Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman teemaa (kumppanuudet) käsiteltiin toukokuussa 2020. YK:n päätöslauselma 2250 vaatii, että hallitusten on luotava ja vahvistettava kumppanuuksia eri toimijoiden kanssa. Saamalla paikalliset toimijat mukaan ja valtuuttamalla paikallisia nuoria, perheitä, naisia ja eri yhteisöjen johtajia torjumaan ääriliikkeitä ja edistämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja osallistumista, luodaan kestävää rauhaa ja tasa-arvoa. Tässä kyselyssä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) voit jättää kommenttisi kumppanuuksia koskeviin alatavoitteisiin sekä kommentoida koko luonnosta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).
  4. Suojelu. Neljättä Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelman teemaa (suojelu) käsiteltiin kesäkuussa 2020. YK:n päätöslauselma 2250 vaatii, että hallitusten on taattava siviilien suojelu konfliktien aikana ja niiden jälkeen, varsinkin nuorten suojelu on tärkeää. Kansanmurhaan, rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksiin nuoria kohtaan syyllistyneet on tuotava oikeuden eteen. Tässä kyselyssä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) voit jättää kommenttisi kumppanuuksia koskeviin alatavoitteisiin sekä kommentoida koko luonnosta. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
  5. Vetäytyminen ja sopeuttaminen. Tämä teema käsitellään elokuussa ja silloin siitä tulee kysely.

Verkoston, järjestöjen ja yksittäisten nuorten kommenttien jälkeen korjattua luonnosta käsitellään myöhemmin keväällä kokoon kutsuttavassa työryhmässä, johon kootaan valtionhallinnon, tutkimuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Lopputuloksena on työkalupakki, jolla Suomi jalkauttaa Nuoret, rauha ja turvallisuus -päätöslauselman kaikille hallinnon ja päätöksenteon tasoille. Voit lukea lisää prosessista ja tavoista olla mukana täältä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Voit vastata kyselyyn suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Du kan svara på engelska, svenska eller finska. You can answer in English, Swedish or Finnish. If you need any help with translations etc, please contact!

Jos sinulle heräsi tästä kysymyksiä, voit olla yhteydessä Suomen 2250-verkoston koordinaattoriin Janika Takataloon (janika.takatalo@alli.fi) tai ulkoministeriön projektiavustaja Laura Kaltiaiseen (laura.kaltiainen@formin.fi).


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa