Hyppää sisältöön

Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelma ratkaisuna väkivaltaan

Janikan kuva

Pääosa nuorista käyttäytyy hyvin ja tilastollisesti rikollisuus on viimeisten 30 vuoden aikana laskenut. Kuitenkin viime aikoina on uutisoitu paljon nuorten väkivaltaisesta käyttäytymisestä etenkin pääkaupunkiseudulla. Syrjään jääminen ja näköalattomuus altistavat häiriökäyttäytymiselle, eikä negatiivinen leimaaminen mediassa ainakaan auta asiaa. Ratkaisua tilanteeseen voidaan mielestäni hakea valmisteilla olevasta kansallisesta Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmasta.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi vuonna 2015 Nuoret, rauha ja turvallisuus (2250) -päätöslauselman, jossa valtiot myönsivät ensimmäistä kertaa, ettei pysyvää rauhaa voi olla ilman nuorten osallisuutta ja tukea. Rauha edellyttää osallisuutta yhteiskunnassa ja tulevaisuuden mahdollisuuksia, kuten töitä ja koulutusta. Suomi on ollut asiassa aktiivinen ja on nyt ensimmäisenä maana maailmassa toimeenpanemassa päätöslauselmaa kansallisen toimintaohjelman avulla. Kansallinen toimintaohjelma on valmisteltu nuorten johdolla yhdessä ulkoministeriön ja muiden tahojen kanssa. Sen on tarkoitus olla konkreettinen työkalupakki rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi niin Suomen sisä- kuin ulkopolitiikassakin.

Kansallinen toimintaohjelma on jakautunut päätöslauselman pilarien mukaisesti viiteen eri teemaan: osallisuuteen, ennaltaehkäisyyn, kumppanuuksiin, suojeluun ja kotoutumiseen. Nuoret ovat työryhmissä esittäneet näihin kaikkiin selkeitä toimenpiteitä, joilla rauhaa ja turvallisuutta voidaan nuorten näkökulmasta edistää. Mukana on esimerkiksi konfliktinratkaisutaitojen opettaminen kouluissa, nuorten työ- ja yrittäjyysmahdollisuuksien parantaminen, kulttuurien ja uskontojen välisen vuoropuhelun lisääminen ja nuorisonäkökulman vahvistaminen kotouttamisohjelmassa. 

Nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ja Suomen 2250-verkosto ovat olleet aktiivisia teeman edistämisessä. Kansallisen toimintaohjelman ensimmäisen version on tarkoitus valmistua vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Tärkeää on varata toiminnalle riittävät resurssit, jotta hyvät toimenpiteet voidaan jalkauttaa. Nuoret, rauha ja turvallisuus -toimintaohjelmalle on selvää kysyntää ja siihen panostaminen tulee yhteiskunnalle moninkertaisena hyötynä takaisin. On tärkeää, että nuoria ei nähdä pelkästään uhreina tai turvallisuusriskinä, vaan positiivisena voimavarana rauhan ja turvallisuuden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Janika Takatalo

Kirjoittaja on Allianssin kansainvälisen vaikuttamisen asiantuntija ja Suomen 2250-verkoston koordinaattori, joka iloitsee tällä viikolla viisi vuotta täyttäneestä päätöslauselmasta!

 


Jaa somessa:

Sinua voisi kiinnostaa